ZOZNAM VÝROBKOV

ANÓDA DSA

ANÓDA DSA

Názov produktu: DSA ANODE
Prehľad produktu: Anódový materiál používaný v elektrochemických procesoch
Hlavná zložka produktu: je Ti (titán).
Výhody produktu: Má vynikajúcu odolnosť proti korózii, nízke prepätie vývoja kyslíka a neznečisťuje katódové produkty.
Očakáva sa, že nahradí tradičnú Pb anódu a dosiahne úsporu energie.
Oblasti použitia: elektrolytické získavanie kovov, galvanický priemysel, mikrobiálne palivové články, systémy skladovania elektrochemickej energie, polia ochrany životného prostredia atď.
Popredajný a servisný predaj produktu: Poskytujeme včasnú a kvalitnú výrobu nových anód a služby prelakovania starých anód na celom svete.

Zistiť viac
1