ZOZNAM VÝROBKOV

Zariadenie na elektrokatalytickú oxidáciu sa používa na uľahčenie oxidačných reakcií prostredníctvom elektrokatalýzy. Tento proces zahŕňa použitie katalyzátora na urýchlenie oxidácie látky pri prechode elektrického prúdu cez ňu. Zariadenie zvyčajne obsahuje:
Elektródy: Ide o kritické komponenty, ktoré uľahčujú elektrokatalytické reakcie. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, často z kovov alebo kovových zliatin, v závislosti od konkrétnej reakcie a použitého katalyzátora.
Katalyzátor: Katalyzátor je materiál, ktorý zvyšuje rýchlosť oxidačnej reakcie bez toho, aby sa sám spotreboval. Podporuje elektrochemickú reakciu na povrchu elektródy.
Elektrolyt: Médium (kvapalné alebo pevné), ktoré umožňuje iónom pohybovať sa medzi elektródami, čím uľahčuje elektrochemickú reakciu.
Napájanie: Poskytuje elektrický prúd potrebný na riadenie procesu elektrokatalytickej oxidácie.
Reakčná komora alebo článok: Tu prebieha elektrokatalytická oxidácia. Je navrhnutý tak, aby uľahčil účinnú interakciu medzi elektródami, katalyzátorom a elektrolytom.
Riadiace a monitorovacie systémy: Vybavenie môže zahŕňať senzory, ovládače a softvér na reguláciu parametrov procesu a monitorovanie reakcie z hľadiska účinnosti a bezpečnosti.

Zariadenia na elektrochemický rozklad organických látok

Zariadenia na elektrochemický rozklad organických látok

Názov produktu: Zariadenie na elektrochemický rozklad organických látok
Prehľad produktu: Ide o zariadenie, ktoré využíva elektrochemické princípy na rozklad organickej hmoty.
Komponenty: elektrolyzér, platne, elektrolyt, jednosmerný zdroj, riadiaci systém atď.
Vlastnosti produktu: vysoká účinnosť rozkladu, jednoduchá obsluha, žiadne sekundárne znečistenie, silná adaptabilita atď.
Použiteľné scenáre: Vhodné na čistenie všetkých typov organických odpadových vôd.
Podmienky aplikácie: Je potrebné zvoliť vhodné zariadenie na elektrochemický rozklad organických látok na základe charakteristík odpadových vôd a požiadaviek na čistenie.
A upravte prevádzkové parametre, aby ste dosiahli optimálne výsledky spracovania.
Popredajný servis a servis produktu: Poskytujte včasné a vysokokvalitné vybavenie na ladenie a inštaláciu zariadení na celom svete.

Zistiť viac
Zariadenie na elektrokatalytickú oxidáciu na degradáciu amoniakálneho dusíka

Zariadenie na elektrokatalytickú oxidáciu na degradáciu amoniakálneho dusíka

Názov produktu: Zariadenie na elektrokatalytickú oxidáciu na odbúravanie amoniakového dusíka
Prehľad produktu: Ide o pokročilé oxidačné zariadenie, ktoré využíva technológiu elektrokatalytickej oxidácie na čistenie odpadových vôd s amoniakovým dusíkom.
Komponenty: elektrolytický článok, doska, elektrolyt, obehové čerpadlo a cirkulačná nádrž, riadiaci systém, systém kontroly pH atď.
Vlastnosti produktu: rýchla odozva, jednoduchá obsluha, žiadne sekundárne znečistenie, vysoká účinnosť a úspora energie, silná adaptabilita atď.
Použiteľné scenáre: Vhodné na čistenie rôznych typov odpadových vôd s amoniakovým dusíkom.
Podmienky použitia: Vhodné zariadenie na elektrokatalytickú oxidáciu je potrebné vybrať na základe charakteristík odpadových vôd a požiadaviek na čistenie.
A upravte prevádzkové parametre, aby ste dosiahli optimálne výsledky spracovania.
Popredajný servis produktu: Poskytujte včasné a vysokokvalitné vybavenie na ladenie a inštaláciu zariadení na celom svete.

Zistiť viac
2