ZOZNAM VÝROBKOV

Elektrolyzér alkalickej vody

Elektrolyzér alkalickej vody

Výstup kyslej vody + alkalickej vody
Viacstupňová membránová elektrolýza
Hodnota pH kyslej vody: 1.5-3
Hodnota pH alkalickej vody: 12-13
životnosť > 5000 h
Elektrolýzou slanej vody anóda produkuje kyslú vodu a katóda alkalickú vodu

Zistiť viac
Titánové anódy potiahnuté ruténiom a irídiom

Titánové anódy potiahnuté ruténiom a irídiom

Predĺžená životnosť ≥ 280 h
Chloračný potenciál ≤ 1.07 V
obojstranný
Čas výskumu a vývoja: 20+ rokov
Chloračný potenciál ≤ 1.07 V, reverzibilný

Zistiť viac
Titánová anóda potiahnutá irídiovým tantalom

Titánová anóda potiahnutá irídiovým tantalom

Titánová anóda potiahnutá irídiom a tantalom je vysoko výkonný elektrochemický anódový materiál, ktorý sa používa hlavne v elektrolýze, galvanickom pokovovaní, elektrokatalýze a iných oblastiach. Jeho hlavnou zložkou je titánová (Ti) matrica a povrch je potiahnutý irídiovým (Ir) a tantalovým (Ta) povlakom z drahých kovov. Tento anódový materiál má mnoho výhod, ako je vynikajúca odolnosť proti korózii, vysoká elektrická vodivosť, nízky nadmerný potenciál vývoja kyslíka atď., čo mu dáva vynikajúci výkon v rôznych elektrochemických procesoch.

Zistiť viac
Titánová elektróda na dezinfekciu pitnej vody

Titánová elektróda na dezinfekciu pitnej vody

Zistiť viac
Titánová elektróda na dezinfekciu bazénov

Titánová elektróda na dezinfekciu bazénov

Životnosť chlórovej zrážacej anódy > 5 rokov, životnosť katódy > 20 rokov
Generovanie účinnej koncentrácie chlóru: ≥9000 ppm
Spotreba soli: ≤2.8 kg/kg·Cl,Spotreba jednosmerného prúdu: ≤3.5 kwh/kg·Cl

Zistiť viac
kyslá elektrolytická voda

kyslá elektrolytická voda

Efektívna elektrolýza, integrovaný dizajn, účinná elektrolýza chlóru 10-200ppm
Voda s kyselinou chlórnou s hodnotou pH 3-7, životnosť > 5000 h
Aplikácia:
Dezinfekcia chovu zvierat
Dezinfekcia ovocia a zeleniny
Deodorizácia
Dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Zistiť viac
elektrolyzér generátora chlóru

elektrolyzér generátora chlóru

Životnosť anódy na zrážanie chlóru > 5 rokov
,životnosť katódy > 20 rokov
Generovanie účinnej koncentrácie chlóru: ≥9000 ppm
Spotreba soli: ≤2.8 kg/kg·Cl,
Spotreba jednosmerného prúdu: ≤3.5 kwh/kg·Cl

Zistiť viac
Balastná vodná titánová elektróda

Balastná vodná titánová elektróda

1. Životnosť anódy na zrážanie chlóru > 5 rokov, životnosť katódy > 20 rokov
2. Generovanie účinnej koncentrácie chlóru: ≥9000 ppm
3. Spotreba soli: ≤ 2.8 kg/kg·Cl,Spotreba jednosmerného prúdu: ≤3.5 kwh/kg·Cl

Zistiť viac
10